Położenie Gminy Słupno Drukuj
piątek, 17 grudnia 2010 11:23

Gmina Słupno leży w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie płockim. Gmina zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię – 74,7 km2  , czyli 7470 ha. Największymi miejscowościami gminy są : siedziba gminy - Słupno oraz Nowe Gulczewo.

Gmina Słupno graniczy od zachodu z miastem Płockiem, od północy z gminą Radzanowo, od wschodu z gminą Bodzanów. Południowa granica jednostki biegnie wzdłuż rzeki Wisły. Łączna długość granic gminy liczy około 50 km. Terytorium gminy Słupno ma kształt nieregularny, przy czym zachodnia część – miejscowość Nowe Gulczewo – przylega bezpośrednio do płockich osiedli mieszkaniowych - Podolszyce Północ i Imielnica, oddzielonego jedynie szerokością ulicy Wyszogrodzkiej.

Gmina Słupno liczy obecnie 18 miejscowości skupionych w 17 sołectwach : Barcikowo, Bielino, Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Liszyno, Mijakowo, Mirosław, Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Nowe Gulczewo, Ramutowo (ze Święcieńcem), Rydzyno, Sambórz, Słupno, Stare Gulczewo, Szeligi i Wykowo. W skład gminy wchodzi również wyspa Kępa Ośnicka i dwa półwyspy: Kępa Liszyno i Kępa Wykowska.

Przez teren gminy na odcinku 5,6 km przebiega droga krajowa nr 62, łącząca Płock z Warszawą. Droga ta dzieli gminę na część północną i południową. Jest to obecnie trakt bardzo obciążony ruchem kołowym.